وضعیت صف‌های خرید و فروش

صف خرید صف فروش کل بازار
تعداد نماد
ارزش

تغییرات صف‌ها

حجم

بيشترين حجم معاملات

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت حجم
درحال بارگزاري

بيشترين حجم امروز به 30 روز

نماد آخرين قيمت حجم نسبت حجم به 30روز
درحال بارگزاري

بيشترين حجم 10 روزه

نماد قيمت حجم قيمت پاياني
درحال بارگزاري

حجم‌هاي مشکوک

نماد حجم امروز شاخص حجم
درحال بارگزاري

پول هوشمند

ورود پول هوشمند

نماد آخرين قيمت حجم قدرت پول
درحال بارگزاري

خروج پول هوشمند

نماد آخرين قيمت حجم قدرت پول
درحال بارگزاري

تحرک قيمتي

نماد قيمت حجم قيمت 3 روزه به 14 روزه
درحال بارگزاري

اردرهاي حمايتي

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت ارزش حمايت
درحال بارگزاري

عرضه و تقاضا

برترين هاي تقاضا

نماد قيمت حجم صف خريد قيمت پاياني
درحال بارگزاري

نمادهاي در حال صف خريد

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت قيمت پاياني
درحال بارگزاري

صف خريدهاي احتمالي فردا

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت قيمت پاياني
درحال بارگزاري

برترين هاي عرضه

نماد قيمت حجم صف فروش قيمت پاياني
درحال بارگزاري

نمادهاي در حال صف فروش

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت قيمت پاياني
درحال بارگزاري

صف فروش احتمالي فردا

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت قيمت پاياني
درحال بارگزاري

درشت ترين خريداران حقيقي

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت ميانگين خريد حقيقي تعداد خريدار حقيقي نسبت خريد به فروش
درحال بارگزاري

درشت ترين فروشندگان حقيقي

نماد آخرين قيمت درصد آخرين قيمت ميانگين فروش حقيقي تعداد فروشنده حقيقي نسبت خريد به فروش
درحال بارگزاري

برترين نسبتهاي خريد به فروش

نماد آخرين قيمت ميانگين ريال خريد حقيقي ميانگين ريال فروش حقيقي نسبت خريد به فروش
درحال بارگزاري

بدترين نسبتهاي خريد به فروش

نماد آخرين قيمت ميانگين ريال خريد حقيقي ميانگين ريال فروش حقيقي نسبت خريد به فروش
درحال بارگزاري

اطلاعات بازار

جابجايي از حقوقي به حقيقي

نماد آخرين قيمت حجم فروش حقوقي حجم خريد حقيقي
درحال بارگزاري

جابجايي از حقيقي به حقوقي

نماد آخرين قيمت حجم فروش حقيقي حجم خريد حقوقي
درحال بارگزاري

بيشترين افت 30 روزه

نماد آخرين قيمت حجم درصد افت
درحال بارگزاري

بيشترين رشد 30 روزه

نماد آخرين قيمت حجم درصد رشد
درحال بارگزاري

کراس ميانگين 20 روزه رو به بالا

نماد آخرين قيمت حجم
درحال بارگزاري

کراس ميانگين 20 روزه رو به پايين

نماد آخرين قيمت حجم
درحال بارگزاري

ثبت نام دوره جدید کلاس‌های آموزشی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید